Openbaarmaking omgevingsvergunningsaanvraag 2019/325 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019110440

De stad Lier heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ontvangen van de heer guido Van Rompaey  wonende te Beukheuvel 10 te 2500 Lier.

 

Het betreft een aanvraag tot het exploiteren van een rundveehouderij (hernieuwing + aanpassing), met als adres Beukheuvel 10, 2500 Lier kadastraal gekend als Lier, (afd. 4) sectie D nr. 230F5, 230D5, 230E5 en 230C5.

 

De aanvraag omvat:

  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Het openbaar onderzoek loopt van 19 oktober 2019 tot en met 17 november 2019. De dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek liggen eveneens ter inzage bij de dienst omgeving van de stad na afspraak via www.lier.be.

 

Indien u bezwaren en/of opmerkingen hebt over de ingediende aanvraag kan u die digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de periode van de openbaarmaking. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: bezwaar 2019/325 en OMV_2019110440. Gelieve ook uw rijksregisternummer te vermelden. Indien u geen bezwaren of opmerkingen hebt, hoeft u verder niets te doen.

Bijlagen ter inzage


;