Openbaarmaking omgevingsvergunningsaanvraag 2019/308 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019104383

De stad Lier heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ontvangen van Koen Van Grimbergen namens gbr vastgoed borsbeek  BVBA gevestigd te Etrepotkaai 4/51 te 2000 Antwerpen.

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 22 appartementen + 3 gekoppelde woningen, met als adres Antwerpsesteenweg 451, 2500 Lier kadastraal gekend als Lier, (afd. 3) sectie F nr. 694E2.

 

De aanvraag omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

Het openbaar onderzoek loopt van 19 oktober 2019 tot en met 17 november 2019. De dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek liggen eveneens ter inzage bij de dienst omgeving van de stad na afspraak via www.lier.be.

 

Indien u bezwaren en/of opmerkingen hebt over de ingediende aanvraag kan u die digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, binnen de periode van de openbaarmaking. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: bezwaar 2019/308 en OMV_2019104383. Gelieve ook uw rijksregisternummer te vermelden. Indien u geen bezwaren of opmerkingen hebt, hoeft u verder niets te doen.

Bijlagen ter inzage


;