Bekendmaking aktename melding 2019/340 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2018061222

De stad Lier heeft op 30 september 2019 akte genomen over een aanvraag tot melding van Steve Raspoet namens de heer Johan Ceulemans met als contactadres Spreet 13 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Spreet 13, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 2) sectie C nr. 670A.

 

De aktename omvat:

  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

De aktename ligt eveneens ter inzage van 9 oktober 2019 tot en met 17 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze aktename kan beroep worden ingediend bij: de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;