Bekendmaking aktename melding 2019/324 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019112135

De stad Lier heeft op 7 oktober 2019 akte genomen over een aanvraag tot melding van Jozef Beneens met als contactadres St.-Jobsstraat 233 te 2200 Herentals.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Kruisstraat 69B, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 4) sectie B nr. 682X.

 

De aktename omvat:

  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

De aktename ligt eveneens ter inzage van 11 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze aktename kan beroep worden ingediend bij: de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;