Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/203 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019073808

De stad Lier heeft op 2 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van de heer Joris Claes wonende te De Voortstraat 7 te 2520 Ranst.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Lisperstraat 69, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 1) sectie G nr. 632C.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 13 september 2019 tot en met 22 oktober 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;