Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/219 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019075110

De stad Lier heeft op 14 oktober 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van Saskia en Margo  Verberckt - Geyskens wonende te Dageraadsstraat 20/4 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Sint-Annastraat 74, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 3) sectie F nr. 83E.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 18 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;