Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/155 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019059503

De stad Lier heeft op 30 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van de heer Pierre Deckers wonende te Bosstraat 106 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Bosstraat 106, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 3) sectie F nr. 256G.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 9 oktober 2019 tot en met 17 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;