Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/242 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019085074

De stad Lier heeft op 9 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van Salih en Hülya Yilmaz - Bayraktar wonende te Guldensporenlaan 59 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Watermanstraat 8, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A nrs. 491C2, 492G en 985V.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 18 september 2019 tot en met 27 oktober 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;