Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/291 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019100683

De stad Lier heeft op 30 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van Jordy Bracke namens Europabank NV gevestigd te Burgstraat 170 te 9000 Gent.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Kartuizersvest 20 en 22, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 1) sectie G nr. 647F13.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 10 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;