Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/106 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019021940

De stad Lier heeft op 7 oktober 2019 een beslissing genomen over een aanvraag tot omgevingsvergunning van Katrijn Verlinden namens DAMESKLEDING MARIE-FLEUR BVBA gevestigd te Spekkestraat 4 te 2500 Lier en mevrouw Katrijn Verlinden wonende te Smoutmolendreef 36 te 2560 Nijlen.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Spekkestraat 4, 4A, 6 en 8, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 2) sectie C nrs. 459B, 461K, 461C en 463K.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 11 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;