Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/202 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019069837

De deputatie heeft op 26 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van de heer Hans De Weerdt wonende te Roetestraat 18 te 2570 Duffel.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Donderheide 22, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 4) sectie E nrs. 33L, 39D, 39M, 39C, 41A, 42A, 43, 47, 48, 49A, 50, 51A, 52A, 53, 54A, 56D, 57F, 58B, 59, 60 en 61.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • vegetatiewijzigingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 10 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: het Vlaams Gewest. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;