Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/322 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019110768

De stad Lier heeft op 30 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van de heer Jeroen Somers wonende te Welkomstraat 152/3 te 2160 Wommelgem.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Vissenstraat Onbekend, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A nr. 994R3.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 8 oktober 2019 tot en met 16 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;