Bekendmaking aktename melding 2019/339 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019108229

De stad Lier heeft op 14 oktober 2019 akte genomen over een aanvraag tot melding van de heer Alfred Tom Dhaenens wonende te Misstraat 179 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Koningsplein 40, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 4) sectie B nr. 444M.

 

De aktename omvat:

  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

De aktename ligt eveneens ter inzage van 18 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze aktename kan beroep worden ingediend bij: de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 


;