Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/281 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019049417

De stad Lier heeft op 7 oktober 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van Thomas Van Wassenhove namens XEIKON MANUFACTURING NV gevestigd te Duwijckstraat 17 te 2500 Lier.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Duwijckstraat 17, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A nr. 300C.

 

De beslissing omvat:

  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 11 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;