Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag 2019/313 | Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019074643

De stad Lier heeft op 30 september 2019 een beslissing genomen over een tot aanvraag tot omgevingsvergunning van de heer Koen Mesure wonende te Bosstraat 58 te 9031 Gent en Koen Mesure namens Mesure Financial Assets Comm.V gevestigd te Bosstraat 60 te 9031 Gent.

 

Het perceel / de percelen zijn gelegen te Bernard Van Hoolstraat 34 en 36, 2500 Lier.

Kadastraal gekend: (afd. 4) sectie B nrs. 438Y3 en 438Z3.

 

De beslissing omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

 

De  beslissing ligt eveneens ter inzage van 9 oktober 2019 tot en met 17 november 2019 bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

 

Tegen deze  beslissing kan beroep worden ingediend bij: de deputatie. Meer informatie over de beroepen kan u terug vinden op volgende website.

 

 

Bijlagen ter inzage


;